ทองหล่อ ทั้งหมด
  • ทองหล่อ
  • ทางเชื่อมสู่ BTS ทองหล่อ
  • พื้นที่ : 41 ตร.ม.
  • STUDIO
  • รหัส : INVID1904017

7,300,000

บาท

สำหรับขาย

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

ทองหล่อ
รหัส : INVID1401132
ราคา : 6,849,805 บาท
พื้นที่ : 41.79 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ทองหล่อ
ทองหล่อ
รหัส : INVID1802257
ราคา : 8,500,000 บาท
พื้นที่ : 50.47 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ทองหล่อ
ทองหล่อ
รหัส : INVID1904022
ราคา : 8,600,000 บาท
พื้นที่ : 45.73 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ทองหล่อ