เพลินจิต ทั้งหมด
  • เพลินจิต
  • ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
  • พื้นที่ : 58.57 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1903038

45,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

เพลินจิต
รหัส : INVID1812016
ราคา : 60,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 58.82 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1903035
ราคา : 53,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 58.09 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1811026
ราคา : 50,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 58.07 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต