ศูนย์วัฒนธรรม ทั้งหมด
  • ศูนย์วัฒนธรรม
  • ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม
  • พื้นที่ : 38.6 ตร.ม.
  • 2 Bedroom
  • รหัส : INVID1903036

30,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

ศูนย์วัฒนธรรม
รหัส : INVID1901003
ราคา : 30,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 38.6 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
รหัส : INVID1811008
ราคา : 28,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 38.6 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
รหัส : INVID1902007
ราคา : 19,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 26.74 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม