เพลินจิต ทั้งหมด
  • เพลินจิต
  • ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
  • พื้นที่ : 65.45 ตร.ม.
  • 2 Bedroom
  • รหัส : INVID1903010

78,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

เพลินจิต
รหัส : INVID1809022
ราคา : 76,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 65.46 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1807009
ราคา : 55,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 61.26 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1903037
ราคา : 70,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 58.96 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต