เพลินจิต ทั้งหมด
  • เพลินจิต
  • ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
  • พื้นที่ : 42.58 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1811024

40,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

เพลินจิต
รหัส : INVID1810051
ราคา : 52,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 44.56 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1701778
ราคา : 50,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 43.91 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1701763
ราคา : 45,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 43.56 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต