เพลินจิต ทั้งหมด
  • เพลินจิต
  • ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
  • พื้นที่ : 46.72 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1809046

38,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

เพลินจิต
รหัส : INVID1905005
ราคา : 35,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 47.68 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1906103
ราคา : 48,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 46.58 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1811010
ราคา : 48,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 46.27 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต