ทองหล่อ ทั้งหมด
  • ทองหล่อ
  • ทางเชื่อมสู่ BTS ทองหล่อ
  • พื้นที่ : 57.4 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1807046

35,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

ทองหล่อ
รหัส : INVID1810050
ราคา : 30,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 56.8 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ทองหล่อ
ทองหล่อ
รหัส : INVID1901011
ราคา : 28,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 48.12 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ทองหล่อ
ทองหล่อ
รหัส : INVID1904061
ราคา : 25,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 48.11 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ทองหล่อ