ศูนย์วัฒนธรรม ทั้งหมด
  • ศูนย์วัฒนธรรม
  • ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม
  • พื้นที่ : 25.34 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1807028

14,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

ศูนย์วัฒนธรรม
รหัส : INVID1807038
ราคา : 18,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 25.67 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
รหัส : INVID1802293
ราคา : 16,500 บาท/เดือน
พื้นที่ : 25.31 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
รหัส : INVID1702038
ราคา : 16,500 บาท/เดือน
พื้นที่ : 25.31 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม