เพลินจิต ทั้งหมด
  • เพลินจิต
  • ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
  • พื้นที่ : 45.26 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1806005

40,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

เพลินจิต
รหัส : INVID1904038
ราคา : 49,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 45.13 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1701822
ราคา : 30,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 44.73 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1810051
ราคา : 52,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 44.56 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต