เพลินจิต ทั้งหมด
  • เพลินจิต
  • ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
  • พื้นที่ : 60.24 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1802321

90,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

BESTPRICE
เพลินจิต
รหัส : INVID1702168
ราคา : 85,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 84.5 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1701839
ราคา : 80,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 81.87 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต
เพลินจิต
รหัส : INVID1701809
ราคา : 80,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 47.38 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS เพลินจิต