สุรศักดิ์ ทั้งหมด
  • สุรศักดิ์
  • 160 ม. ถึง BTS สุรศักดิ์
  • พื้นที่ : 33.73 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1802254

23,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

สุรศักดิ์
รหัส : INVID1802332
ราคา : 22,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 33.79 ตร.ม.
160 ม. ถึง BTS สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
รหัส : INVID1702008
ราคา : 23,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 33.73 ตร.ม.
160 ม. ถึง BTS สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
รหัส : INVID1808020
ราคา : 22,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 33.73 ตร.ม.
160 ม. ถึง BTS สุรศักดิ์