ศูนย์วัฒนธรรม ทั้งหมด
  • ศูนย์วัฒนธรรม
  • ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม
  • พื้นที่ : 25.31 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1802183

17,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

ศูนย์วัฒนธรรม
รหัส : INVID1807028
ราคา : 14,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 25.34 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
รหัส : INVID1903023
ราคา : 16,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 25.14 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
รหัส : INVID1806038
ราคา : 15,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 21.55 ตร.ม.
ทางเชื่อมสู่ BTS ศูนย์วัฒนธรรม