พร้อมพงษ์ ทั้งหมด
  • พร้อมพงษ์
  • 180 ม. ถึง BTS พร้อมพงษ์
  • พื้นที่ : 51.9 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1601670

50,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

BESTPRICE
พร้อมพงษ์
รหัส : INVID1501544
ราคา : 65,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 69.8 ตร.ม.
180 ม. ถึง BTS พร้อมพงษ์
พร้อมพงษ์
รหัส : INVID1701936
ราคา : 45,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 53.66 ตร.ม.
180 ม. ถึง BTS พร้อมพงษ์
พร้อมพงษ์
รหัส : INVID1702118
ราคา : 32,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 31.89 ตร.ม.
180 ม. ถึง BTS พร้อมพงษ์