พร้อมพงษ์ ทั้งหมด
  • พร้อมพงษ์
  • 180 ม. ถึง BTS พร้อมพงษ์
  • พื้นที่ : 69.8 ตร.ม.
  • 2 Bedroom
  • รหัส : INVID1501544

65,000

บาท/เดือน

สำหรับเช่า

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

BESTPRICE
พร้อมพงษ์
รหัส : INVID1601670
ราคา : 50,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 51.9 ตร.ม.
180 ม. ถึง BTS พร้อมพงษ์
พร้อมพงษ์
รหัส : INVID1701936
ราคา : 45,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 53.66 ตร.ม.
180 ม. ถึง BTS พร้อมพงษ์
พร้อมพงษ์
รหัส : INVID1903018
ราคา : 60,000 บาท/เดือน
พื้นที่ : 69.8 ตร.ม.
180 ม. ถึง BTS พร้อมพงษ์