สุรศักดิ์ ทั้งหมด
  • สุรศักดิ์
  • 160 ม. ถึง BTS สุรศักดิ์
  • พื้นที่ : 49.55 ตร.ม.
  • 1 Bedroom
  • รหัส : INVID1400790

8,800,000

บาท

สำหรับขาย

รายละเอียด

รายการที่ใกล้เคียง

สุรศักดิ์
รหัส : INVID1810039
ราคา : 8,214,692 บาท
พื้นที่ : 50.23 ตร.ม.
160 ม. ถึง BTS สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
รหัส : INVID1809036
ราคา : 6,160,000 บาท
พื้นที่ : 33.83 ตร.ม.
160 ม. ถึง BTS สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
รหัส : INVID1810022
ราคา : 6,050,000 บาท
พื้นที่ : 33.83 ตร.ม.
160 ม. ถึง BTS สุรศักดิ์